OFERTA HANDLOWA

17 lipca, 2020

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp.z o.o. oferuje do sprzedaży:

  1. Jałówki opasy – 5 szt
  2. Byki pow.1 roku – 15 szt

Informacje dodatkowe:

  • Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena
  • Transport zakupionych zwierząt- we własnym zakresie
  • Preferowany sposób płatności – przedpłata
  • Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą oraz poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem złożonej oferty.

Termin składania ofert do 23.07.2020r.

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.