Sukcesy hodowlane

Wyniki ekonomiczne umożliwiają spółce skuteczne konkurowanie z najlepszymi firmami w Polsce. W latach 1994-1996 zajmowaliśmy pierwsze miejsce w Polsce wśród firm rolniczych spółek agencji rolnej skarbu państwa. Za wybitne osiągnięcia otrzymaliśmy puchary od prezydenta i premiera. Na krajowych wystawach zwierząt hodowlanych, wystawach regionalnych nasze zwierzęta hodowlane otrzymały najwyższe wyróżnienia. Owce zdobyły 8 czempionatów 7 wiceczempionatów i 5 złotych medali. Krowy wyróżnione zostały 2 wiceczempionatami 12 złotymi medalami srebrnym medalem i 24 pierwszymi lokatami. Po ukończeniu inwestycji modernizacyjnych i wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych mamy perspektywę poprawy warunków utrzymywania zwierząt i dalszego postępu w hodowli.

Nagrody

 • 2011 rok Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy XII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 14-15 miesięcy XV Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2014rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 12-13miesięcy XV Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2014 rok I Wiceczempion w kategorii krów I laktacji XV Regionalna Kujawsko- Pomorska wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2015 rok II Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 16-18 miesięcy XVI Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2015 rok II Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku od 12-13 miesięcy XVI Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2016 rok nagroda ufundowana przez Z- cę Dyrektora ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Marka Wrzałę za oborę- 10172kg mleka.
 • 2016 rok nagroda ufundowana przez Z- cę Dyrektora ds. Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Marka Wrzałę za krowę „ Embrion 11, PL- 005138649947” za wydajność życiową 103894 kg mleka.
 • 2017 rok nagroda ufundowana przez Pana Marka Wrzałę za oborę, która w 2017 roku uzyskała III miejsce w województwie Kujawsko – Pomorskim z wydajnością 10223kg mleka w grupie obór powyżej 500 szt.
 • 2017 rok II Wiceczempion w kategorii krów 3 laktacji i dalszych XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2017 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy XVIII Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok nagroda ufundowana przez Pana Ryszarda Bobera za oborę , która w 2018 roku zdobyła III miejsce w województwie Kujawsko- Pomorskim z wydajnością 10652 kg mleka w grupie obór powyżej 500 szt.
 • 2018 rok II Wiceczempion w kategorii krów I laktacji XIX Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok Czempion w kategorii jałówek w wieku 22-24 miesięcy XIX Regionalna Kujawsko – Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2018 rok I Wiceczempion w kategorii krów w III laktacji i dalszych
 • 2018 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 19-21 miesięcy
 • 2019 rok II Wiceczempion w kategorii krów II laktacji XX Reginalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2019 rok I Wiceczempion w kategorii jałówek w wieku 12-13 miesięcy XX Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.
 • 2019 rok nagroda ufundowana przez Dyrektora Regionu Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Janusza Nalewalskiego za oborę, która w 2019 roku uzyskała trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim z wydajnością 11570 kg mleka, w grupie obór o liczbie krów powyżej 500 sztuk.
 • 2020 rok nagroda ufundowana przez Dyrektora Regionu Oceny Bydgoszcz z/s w Minikowie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Janusza Nalewalskiego za oborę, która w 2020 roku uzyskała drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim z wydajnością 11685 kg mleka, w grupie obór o liczbie krów powyżej 500 sztuk.
 • 2021 rok nagroda ufundowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka za oborę, która w 2021 roku uzyskała trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim z wydajnością 11420 kg mleka, w grupie obór o liczbie krów powyżej 500 sztuk.
 • 2022 rok nagroda ufundowana przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka za krowę OBETA 61 PL005395589550, która w 2022 roku uzyskała drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim z wydajnością 19663 kg mleka.
 • 2022 rok nagroda ufundowana przez Kujawsko – Pomorski Związek Hodowców Bydła za oborę, która w 2022 roku uzyskała trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim z wydajnością 12654 kg mleka, w grupie obór o liczbie krów powyżej 500 sztuk.
 • 2022 rok dyplom ufundowany przez Pana Janusza Nalewalskiego Dyrektora Regionu Oceny Północ z/s w Minikowie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie za krowę PL005249129499 ANKE 87, która w Województwie Kujawsko-Pomorskim do końca 2022 roku uzyskała wydajność życiową 101 267 kg mleka o zawartości suchej masy 6 639 kg.
 • 2023 rok I Wiceczempion w kategorii Jałówek w wieku 16-18 miesięcy. Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo
 • 2023 rok II Wiceczempion w kategorii Jałówek w wieku 16-18 miesięcy. Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo
 • 2023 rok I Wiceczempion w kategorii Jałówek w wieku 12-13 miesięcy. Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo
 • 2023 rok I Wiceczempion w kategorii Krów w II laktacji. Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo