Produkcja roślinna

Sukcesy w produkcji nasiennej mają dobrą tradycję w naszej firmie. Dotyczą one niemal wszystkich gatunków roślin uprawnych. Aktualnie Spółka specjalizuje się w produkcji nasion najlepszych odmian zbóż: pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego oraz jarego, pszenżyta ozimego oraz grochu siewnego. Do przygotowania materiału siewnego roślin służą specjalistyczne urządzenia zapewniające gwarancję jakości nasion. Duża wydajność pracy pozwala na stosowanie konkurencyjnych cen. W przypadku wystąpienia nie sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zbioru roślin Spółka posiada dwie suszarnie pracujący w systemie ciągłym sterowane komputerowo. Uprawianie kwalifikanty roślin są rozmnażane na podstawie umów licencyjnych zawieranych hodowcami polskimi i filiami zagranicznych firm nasiennych.

Nasza firma gospodaruje na obszarze 1266.4 ha użytków rolnych. Struktura uprawy roślin zaspokaja potrzeby hodowli zarodowej zwierząt i produkcji nasiennej. Wykorzystując dobre gleby uprawiamy: pszenicę, jęczmień, buraki, rzepak, groch, kukurydzę i lucernę. Zboża stanowią około 46 %, przemysłowe 22%, strączkowe 4 % a pastewne 28 %. Wykorzystujemy najnowsze technologie uprawy i zbioru roślin towarowych i pastewnych. Wysokie są wydajności jednostkowe dla wymienionych gatunków roślin. W produkcji zwierzęcej stosowane są również najnowsze rozwiązania w obsłudze zwierząt i pozyskiwanie mleka.