Produkcja zwierzęca

Praca hodowlana realizowana jest na stadzie podstawowym liczącym 530 sztuk krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno – białej. Stan bydła liczy około 1320 szt., a materiałem towarowym jest głównie mleko i żywiec wołowy. Wydajność mleczna krów kształtuje się na poziomie ok. 11700 litrów/szt. Doskonalenie bydła mlecznego pod względem cech typu i budowy, zdrowotności oraz długowieczności, a zarazem idąca za tym poprawa efektywnej produkcyjności to główny cel spółki. Zwierzęta kojarzone są indywidualnie z zagranicznymi oraz polskimi buhajami o najwyższej wartości hodowlanej. Spółka prowadzi pracę nad embriotransferem w celu pozyskiwania zarodków od jałówek o wybitnie wysokich wartościach hodowlanych. Zajmujemy się sprzedażą młodych byczków opasowych oraz cielnych jałowic hodowlanych. Bardzo dobre wyniki ekonomiczne z tej działalności pozwalają na rozwój dalszych prac hodowlanych. Buhajki hodowlane po kwalifikacji sprzedajemy do SHIUZ-u w Bydgoszczy oraz rolnikom.

Lista 100 – tysięczniczek (krowy, które osiągnęły wydajność życiową ponad sto tysięcy kilogramów mleka)

KolczykNazwaData urodzenia
PL-005003642202ŁYSKA 172002-06-30
PL-005003644671FIGLARA 151999-01-22
PL-005138649947EMBRION 112006-07-18
PL-005162011383OBETA 322008-08-16
PL-005183275719WIOLA 462009-03-25

Osiągnięcia na wystawach

NumerNagrodaWystawaMiejscowośćData
PL005224265174 IOW 16-07-02MINIKOWO16-07-12
PL005241766920IOW 16-07-02MINIKOWO16-07-12
PL005248124150IOW 16-07-02MINIKOWO16-07-12
PL005248124181IOW 16-07-02MINIKOWO16-07-12
PL005295704664IOW 16-07-02MINIKOWO16-07-12
PL005335505961IOW 16-07-02MINIKOWO16-07-12
PL005162011437VChRW 11-07-02MINIKOWO11-07-07
PL005217186578VChRW 11-07-02MINIKOWO11-07-07
PL005224265990VChRW 14-07-05MINIKOWO14-07-14
PL005249129185VChRW 14-07-05MINIKOWO14-07-14
PL005249129567VChRW 14-07-05MINIKOWO14-07-14
PL005288868946VChRW 15-07-04MINIKOWO15-07-07
PL005288870659VChRW 15-07-04MINIKOWO15-07-07
PL005288871267VChRW 15-07-04MINIKOWO15-07-07
PL005248124150VChRW 17-07-01MINIKOWO17-07-04
PL005335507163VChRW 17-07-01MINIKOWO17-07-04
PL005415256783ChRW 18-06-30MINIKOWO18-07-01
PL005248124150VChRW 18-06-30MINIKOWO18-07-01
PL005288868601VChRW 18-06-30MINIKOWO18-07-01
PL005335507477VChRW 18-06-30MINIKOWO18-07-01
PL005353589776VChRW 18-06-30MINIKOWO18-07-01
PL005335507644VChRW 19-06-29MINIKOWO19-07-02
PL005353589776VChRW 19-06-29MINIKOWO19-07-02