Zapytanie ofertowe nr 28/2022 na wykonanie zadania pt.: „PRZEBUDOWA OGRODZENIA ORAZ WYKONANIE PARKINGU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POLANOWICACH NA DZIAŁCE EWID. NR 20/28”.

5 kwietnia, 2022