Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pt.: „PRZEBUDOWA OGRODZENIA ORAZ WYKONANIE PARKINGU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POLANOWICACH NA DZIAŁCE EWID. NR 20/28”.

23 marca, 2022