Zapytanie ofertowe na: „WYKONANIE BLOKÓW KOTWIĄCYCH POD 2 SZTUKI HAL NAMIOTOWYCH W POLANOWICACH NA DZIAŁCE EWID. NR 20/19”.

24 maja, 2022