ZAPYTANIE DOTYCZY PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDOWĘ SILOSÓW PASZOWYCH W POLANOWICACH NA DZIAŁCE EWID. NR 20/28

16 lutego, 2021