ZAPYTANIE CENOWE

23 czerwca, 2020

ZAPYTANIE CENOWE NR 31/2020

Dotyczy: rozeznania rynku na dostawę środka do dezynfekcji aparatów udojowych KICKSTART.

Oferta powinien zawierać:

Specyfikacje produktu
Kartę charakterystyki; .
Cenę netto wraz z dostawą

Kryterium wyboru oferty: cena netto, dostawa do Polanowic, termin zapłaty.