Zapytanie cenowe Nr 35/2020

22 lipca, 2020

Dotyczy: rozeznania rynku w sprawie dostawy części do pługa GREGOIRE BESSON:

Lemiesz wzmocniony – 16″ kat. 173613 – zapotrzebowanie 20szt.
Lemiesz wzmocniony – 16″ kat. 173614 – zapotrzebowanie 20szt.
Dłuto 2 otworowe 177327 – zapotrzebowanie 60szt.
Dłuto 2 otworowe 177328 – zapotrzebowanie 60szt.
Lemiesz przedpłużka 19114- zapotrzebowanie 20szt
Lemiesz przedpłużka 19113 – zapotrzebowanie 20szt.
Odkładnica przedpłużka19187 – zapotrzebowanie 10szt.
Odkładnica przedpłużka 19188 – zapotrzebowanie 10szt.
Kpl. śrub mocujących do:
– lemieszy,

     - dłut,

     - lemieszy przedpłużka,

     - odkładnicy przedpłużka.

W ofercie proszę o podanie ceny netto pojedynczej szt.

Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2020r.

Kryterium wyboru oferty: cena netto, jakość, sposób i termin płatności.