ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY WYKONANIA REMONTU KOMINA W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE GOSPODARSTWA W MIEJSCOWOŚCI LACHMIROWICE

20 maja, 2021

ZAPYTANIE CENOWE NR 28/2021

Zakres prac dotyczy budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie gospodarstwa w Lachmirowicach w skład którego wchodzi:

  • przebudowa komina ponad dachem-wykonanie komina z klinkieru,
  • skucie tynku na kominie od strony strychu i otynkowanie,
  • uszczelnienie przewodu kominowego.

Oferta powinna zawierać:

Koszt robocizny wraz z materiałem
Termin płatności
Termin realizacji
Każdy z potencjalnych oferentów ma obowiązek odbyć wizję lokalną, która ma na celu zapoznanie się ze stanem faktycznym przedmiotu zamówienia w miejscu jego realizacji na terenie Gospodarstwa i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

Kryterium wyboru oferty: koszt robocizny wraz z materiałami, termin realizacji, termin płatności.

Termin składania ofert do 25.05.2021r. godz. 13:00.