ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ROZEZNANIA RYNKU W SPARWIE DOSTAWY NAWOZU AZOTOWO-SIARKOWEGO- MULTI-N

12 maja, 2021

ZAPYTANIE CENOWE NR 25/2021

Dotyczy: rozeznania rynku w sprawie dostawy:
NAWOZU AZOTOWO – SIARKOWEGO – MULTI-N

Szczegóły zapytania:
Nawóz azotowo-siarkowy MULTI-N w ilości 4000l. Pakowane na palecie po 1000l.
Oferta powinna zawierać:
• opis oferowanego nawozu,
• cenę netto za 1l (wraz z kosztem transportu do Polanowic),
• termin dostawy,
• termin płatności.
Kryterium wyboru oferty: cena netto, termin dostawy.
Termin składania ofert: do 14.05.2021r. do godziny 12:00