ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY GORCZYCY BIAŁEJ MĄTWIKOBÓJCZEJ

19 sierpnia, 2020

ZAPYTANIE CENOWE NR 26/2020

Dotyczy: rozeznania rynku w sprawie dostawy: GORCZYCY BIAŁEJ MĄTWIKOBÓJCZEJ C-1 W ILOŚCI 900KG:

Oferta powinna zawierać:
• Cenę netto za jednostkę 1kg.
• Warunki i termin dostawy do Polanowic

Kryterium wyboru oferty: cena netto oraz warunki i termin dostawy.
Informacja zwrotna do dnia 24.08.2020r.