ZAPYTANIE CENOWE DOT. ZAKUPU ZBIORNIKÓW NA RSM.

15 października, 2021

ZAPYTANIE CENOWE NR 52/2021
Dotyczy: Zakupu dwóch zbiorników na RSM o pojemności ok. 22,0m3
Oferta powinna zawierać:
• Cenę netto za 1 szt
• Specyfikację produktu
• Termin płatności
• Termin realizacji
Kryterium wyboru oferty: cena netto 1szt wraz z dowozem do Polanowic, termin realizacji, termin płatności, jakość.
Termin składania ofert do 21.10.2021r. godz.10.00