Zapytanie cenowe

19 czerwca, 2024

Polanowice, dnia 19.06.2024r.

ZAPYTANIE CENOWE NR 39/2024

Dotyczy: rozeznania rynku w sprawie dostawy nasion lucerny.

Zapotrzebowanie – 450kg nasion

Wymagania dot. nasion :

  • Otoczkowane
  • Zaszczepiona bakteriami

Termin realizacji zamówienia: 10.07.2024r.

Kryterium wyboru oferty:

– cena netto,

– sposób płatności

– termin płatności min. 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Termin składania ofert do 26.06.2024r. godz. 11:00.