Zapytanie cenowe

19 czerwca, 2024

Polanowice, dnia 19.06.2024r.

ZAPYTANIE CENOWE nr 38/2024

Dotyczy: rozeznania rynku na dostawę – sznurka do pras wielkogabarytowych.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia

  1. Opis: 
  2. Sznurek do pras wielogabarytowych 7700 texx, (prasa KRONE BIG PACK 1290 HS-XC) ilość 2 palety (120szt lub 96szt na palecie) z dowozem do Polanowic.

Oferta powinna zawierać:

  • Cenę za 1 szt. netto
  • Koszty dostawy
  • Termin płatności min. 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
  • Termin dostawy

Kryterium wyboru oferty: cena netto z dostawą, termin płatności.

Termin składania ofert do 26.06.2024r. godz. 1100.