XII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

26 czerwca, 2024

W dniach 22-23.06.2024 w Bratoszewicach w województwie łódzkim odbyła się XII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego.

Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego to spektakularne wydarzenie i wielkie święto hodowców bydła, którzy przywieźli ze swoich gospodarstw najpiękniejsze zwierzęta. Za ich pracę oraz ogromny wkład włożony w ich przygotowanie, ale przede wszystkim za cały trud ich hodowli najlepsze zwierzęta w poszczególnych kategoriach wiekowych i rasowych, zostały nagrodzone tytułami czempiona i wiceczempiona. 

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin sp. z o.o. otrzymała tytuł Czempiona wśród krów w II laktacji – krowa Femmy 49 rasy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej.