W związku z przeprowadzeniem postępowania ofertowego na wykonanie zadania pt.: „PRZEBUDOWA OGRODZENIA ORAZ WYKONANIE PARKINGU ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POLANOWICACH NA DZIAŁCE EWID. NR 20/28” Zarząd Spółki informuje o konieczności unieważnienia postępowania.

4 kwietnia, 2022