PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ MASZYN I CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

5 listopada, 2021

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Spółka z o.o.

Polanowice 1 A, 88-150 Kruszwica

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż
maszyn i ciągników rolniczych (szczegółowy wykaz dostępny jest w załączniku).

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2021 r., w siedzibie Spółki o godz. 11:00

W/w sprzęt można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Gospodarstwa
pod numerem telefonu +48 691 402 520.

Jednostki/osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert na formularzu ofertowym dostępnym w załączniku lub w siedzibie Spółki: Polanowice 1a, 88-150 Kruszwica.

Oferty pisemne oraz wadium – 10% ceny wywoławczej brutto – należy wpłacać na rachunek bankowy HZiNR Sp. z o.o. Bank PEKAO S.A. nr. konta: 69 1240 1936 1111 0011 0665 4533 najpóźniej do dnia 18.11.2021r. do godz. 10:00.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości, bez podania przyczyny.