Pomoc Fundacji Powiatu Mogileńskiego

14 marca, 2024

Z powodu pożaru, z jakim w grudniu zmierzyła się Fundacja Powiatu Mogileńskiego, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. postanowiła przekazać 5 szt. krów oraz 2 szt. jałówek wysokocielnych na rzecz Fundacji.

W dniu 1 lutego 2024r. nastąpiło podpisanie umowy darowizny pomiędzy Prezesem Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. Panem Piotrem Jackowskim a Prezesem Fundacji Powiatu Mogileńskiego Panem Aleksandrem Burzyńskim.

W dniu 6 lutego 2024r. miało miejsce oficjalne przekazanie zwierząt w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego Pana Mateusza Lisieckiego.