Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie 2019

17 kwietnia, 2020

W dniach 31 sierpnia – 1 września br. w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, którym towarzyszyła XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Tradycją już jest udział w wyżej wymienionym wydarzeniu spółek nadzorowanych przez KOWR. Spółki hodowli roślin zaprezentowały zwiedzającym szeroką ofertę polskich odmian zbóż, roślin motylkowych, ziemniaka, buraka cukrowego, buraka pastewnego i traw a także roślin warzywnych i kwiatów. Spółki hodowli zwierząt zaprezentowały osiągniecia w zakresie doskonalenia genetycznego zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz owiec. Stoiska Stadnin i Stad KOWR przedstawiły ofertę koni z przeznaczeniem do hodowli i sportów konnych, a także do użytkowania w agroturystyce, rekreacji i hipoterapii. W uroczystościach uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Sekretarz Stanu w MRiRW Szymon Giżyński, Krajowy Duszpasterz Rolników J.E.Ks. Biskup Edward Białogłowski, Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Prezes KRUS Aleksandra Stanisława Hadzik, Zastępca Prezesa ARiMR Arkadiusz Szymoniuk. Prezydent Miasta – Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk, zaś Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Grzegorz Pięta p.o. Dyrektor Generalny, Jan Białkowski Z-ca Dyrektora Generalnego oraz Konrad Jarzyński Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Częstochowie. KOWR zorganizował również, barwne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, na których można było zakupić rękodzieło ludowe, a także tradycyjne regionalne produkty żywnościowe i potrawy.