Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach

7 czerwca, 2023

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki HZiNR Polanowice Sp. z o.o.