OFERTA HANDLOWA

2 lipca, 2020

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

 1. Byki pow. 1 roku – 15szt.

Informacje dodatkowe:

  • Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena,
  • Transport zakupionych zwierząt  – we własnym zakresie,
  • Preferowany sposób płatności – przedpłata,
  • Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą oraz poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem złożonej oferty.

Termin składania ofert do r. do 06.07.2020r. godziny 12:00.

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.