Oferta handlowa

28 lutego, 2022

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

  1. Krowy opasy – ok. 17 szt.
  2. Byki pow. 1 roku ok. 15 szt.

Informacje dodatkowe:

  • Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena,
  • Transport zakupionych zwierząt  – we własnym zakresie,
  • Preferowany sposób płatności – przedpłata,
  • Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą jak i poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Termin składania ofert do 04.03.2022r. do godz. 10:00.

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.