OFERTA HANDLOWA

21 lipca, 2021

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

Byki opasy – ok. 20 szt.
Jałówki opasy – ok. 8 szt.
Krowy opasy – ok. 20 szt.

Informacje dodatkowe:

Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena,
Transport zakupionych zwierząt – we własnym zakresie,
Preferowany sposób płatności – przedpłata,
Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą jak i poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Termin składania ofert do 28.07.2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.