OFERTA HANDLOWA

20 kwietnia, 2021

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

Byki pow.1 roku – 15 szt.
Jałówki opasy – 6 szt.
Krowy opasy – 15 szt.
Informacje dodatkowe:

Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena,
Transport zakupionych zwierząt – we własnym zakresie,
Preferowany sposób płatności – przedpłata,
Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą jak i poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Termin składania ofert do 22.04.2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.