OFERTA HANDLOWA

15 stycznia, 2021

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

 1. Jałówki opasy – 12 szt
 2. Byki pow.1 roku – 15 szt
 3. Krowy opasy – 35 szt
  Informacje dodatkowe:
  • Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena
  • Transport zakupionych zwierząt- we własnym zakresie
  • Preferowany sposób płatności – przedpłata
  • Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą oraz poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem złożonej oferty.
  Termin składania ofert do 21.01.2021r.
  Oferty należy składać mailowo na adres: hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.