Laury Mleczne Kujawsko Pomorskie

8 maja, 2023

Laury Mleczne Kujawsko Pomorskie odbyły się dnia 26.04.2023r.

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. została nagrodzona za:

krowę OBETA 61

która w 2022 roku zajęła II miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim uzyskując wydajność 19 663 kg mleka.

krowę ANKE 87

która w Województwie Kujawsko-Pomorskim  do końca 2022 roku uzyskała wydajność życiową 101 267 kg mleka, o zawartości suchej masy 6 639 kg.

oborę              

która w 2022 roku uzyskała III miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wydajnością 12 654 kg mleka w grupie obór o liczbie krów powyżej 500 sztuk.