KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OGŁASZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO: PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE.

10 sierpnia, 2021