OFERTA HANDLOWA

13 stycznia, 2022

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

Krowy opasy – 30 sztuk

Jałówki – 12 sztuk

Informacje dodatkowe:

  • Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena,
  • Transport zakupionych zwierząt  – we własnym zakresie,
  • Preferowany sposób płatności – przedpłata,
  • Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą oraz poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem złożonej oferty.

Składanie ofert po wcześniejszej klasyfikacji.

Termin składania ofert: do 20.01.2022 roku do godz. 9.00.

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.