Zapytanie ofertowe nr 18/2024r.

12 kwietnia, 2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach.

W dniach 12-14.05.2023r. Spółka Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. brała udział w Jubileuszowej edycji Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Podczas wystawy zaprezentowaliśmy sześć zwierząt, w tym cztery jałówki i dwie krowy.

Kategorie prezentowanych zwierząt to:

– Jałowice w wieku 8-9 m-cy rasy PHF

– Jałowice w wieku 12-13 m-cy rasy PHF

– Jałowice w wieku 16-18 m-cy rasy PHF

– Krowy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji – młodsze

– Krowy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji – starsze

Laury Mleczne Kujawsko Pomorskie odbyły się dnia 26.04.2023r.

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. została nagrodzona za:

krowę OBETA 61

która w 2022 roku zajęła II miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim uzyskując wydajność 19 663 kg mleka.

krowę ANKE 87

która w Województwie Kujawsko-Pomorskim  do końca 2022 roku uzyskała wydajność życiową 101 267 kg mleka, o zawartości suchej masy 6 639 kg.

oborę              

która w 2022 roku uzyskała III miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wydajnością 12 654 kg mleka w grupie obór o liczbie krów powyżej 500 sztuk.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki HZiNR Polanowice Sp. z o.o.