ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DOSTAWY MŁÓTA BROWARNIANEGO

18 stycznia, 2022

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

  1. Krowy opasy  – 35szt.
  2. Byki pow. 1 roku – 15 szt.

Informacje dodatkowe:

  • Kryterium wyboru Oferenta – najwyższa cena,
  • Transport zakupionych zwierząt  – we własnym zakresie,
  • Preferowany sposób płatności – przedpłata,
  • Oferty cenowe należy składać ujmując zarówno wagę żywą oraz poubojową. Brak takich informacji będzie skutkował odrzuceniem złożonej oferty.

Termin składania ofert do 17.08.2020r. do godz 12:00

Oferty należy składać mailowo na adres hzinr@polanowice.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.