Zapytanie ofertowe nr 45/2022 na dostawę nawozów.

4 lipca, 2022

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego, czteroczęściowego (4 pozwolenia wodnoprawne, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, w jednej decyzji administracyjnej). pn.”: „Pobór wód podziemnych w ramach ujęcia zakładowego z utworów czwartorzędowych poprzez studnię głębinową nr 1, wprowadzanie ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody poprzez istniejący wylot do istniejącego urządzenia wodnego – stawu, po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych, w ramach usług wodnych, szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód do nawadniania upraw w ilości większej niż 5,0 m3 na dobę średniorocznie oraz szczególne korzystanie z wód – korzystanie w wód na potrzeby działalności gospodarczej zakładu Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.”.